VITNESTØTTE

Mange vitner gruer seg for å møte i retten og er redde for å bli blandet inn i en alvorlig sak. Som vitnestøtte bidrar du til å gi økt trygghet til dem som er vitner i en rettssak. Flere saker avgjøres på bakgrunn av det et vitne sier, derfor er det viktig for rettssikkerheten at vitnene er villige til å stille opp og føler seg trygge når de møter i retten. Å være vitne i en rettssak kan ofte føles ubehagelig eller skremmende for den som blir innkalt.
Som vitnestøtte fungerer du som en medmenneskelig støtte og sørger samtidig for praktisk informasjon og veiledning.
Alle som ønsker å stille opp som vitnestøtter må gjennom et intervju. Fordi domstolen sitter som ansvarlig for ordningen, er også domstolen aktivt med i utvelgelsen. Vitnestøtteordningen lokalt er et samarbeid mellom Bamble-, Skien- og Porsgrunn Røde Kors og domstolen.
Kunne du tenke deg å bli vitnestøtte?
For mer informasjon, ta kontakt med:
Telemark Røde Kors
E-post: [email protected]