TREFFPUNKT 13-30 ÅR

Vi forebygger ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere treffpunkt for unge i lokalmiljø i Nome Kommune.
Mange unge opplever usikkerhet og stress i hverdagen som følge av økt press, ensomhet og usikkerhet på egen identitet.
Ved å skape treffpunkt som gir sterkere nettverk og tilbyr inkluderende fellesskap bidrar vi til å styrke unges helse, fysisk og psykisk.

Treffpunkt er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 30.
Målet med Treffpunkt er å forebygge og hindre utenforskap blant ungdom ved å tilby lavterskel møteplasser der ungdom kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner.
I tillegg tar Treffpunkt sikte på at ungdom selv skal få være med å utforme aktiviteten i tråd med ung- til-ung prinsippet.
«Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske»

Treffpunkt aktiviteter finner du foreløpig i Lunde
Adresse: Brugata 9, 3825 Lunde
Ta kontakt med Anne Berit på tlf: 41803081 for mer informasjon.