Omsorg

Over 1.000 eldre venter  på en besøksvenn!

I omsorg jobber vi med mennesker som av ulike årsaker befinner seg i sårbare livssituasjoner. Omsorgsavdelingen i Nome Røde Kors er organisert i fagfeltene oppvekst, flerkultur og sosial inkludering og består av mange ulike aktiviteter. Her kan man bidra mye bare ved å være medmenneske.

Nome Røde Kors bedriver Omsorg med spesielt innen 3 kategorier. Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Andre omsorgs relaterte felter.
Bruk fanene over for å lese om disse feltene.

For flere opplysninger kontakt oss HER

 

Over 1.000 eldre venter  på en besøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Som besøksvenn i Røde Kors bidrar du til en forskjell i hverdagen!

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn.

Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

Rundt om i landet finnes det om lag 10.000 frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter – eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer. Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

Besøksvenn

BesøksvennBesøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Røde Kors Besøksvenn bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter – eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

 

BesøksvennerØnsker du å være Besøksvenn?
For å være besøksvenn må man ha tid å gi. Mange besøksvenner føler de får mye igjen for å være besøksvenn, men det handler først og fremst om å gi av seg selv. Besøksvenner er gode til å lytte og er tålmodige. Vår oppgave er å være tilstede, ikke å gi råd eller hjelp med praktiske oppgaver. Vi setter som minstekrav at besøksvenner skal bruke 1,5 time hver 14. dag. Man bør ha minimum et års perspektiv på innsatsen man vil gjøre. Vi har obligatoriske kurs som er tilrettelagt for nye besøksvenner. Det å begynne som besøksvenn er en prosess. Vi i arbeidsutvalget vil bli litt bedre kjent med deg, og du blir bedre kjent med oss. (Arbeidsutvalget består av noen frivillige besøksvenner som organiserer det meste som skjer i Besøkstjenesten). Arbeidsutvalget tar intervju med alle frivillige og besøker alle som ønsker seg en besøksvenn. Basert på interesser lager vi kobling mellom dere. En fra arbeidsutvalget er med på det første møtet. 
Synes du dette høres interessant ut? 
For flere opplysninger kontakt oss HER

Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund er en dyreassistert aktivitet. Det innebærer at fører og hund besøker beboere på institusjoner som ønsker det.  Det er dokumentert gjennom forskning at dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og psykologiske effekter.  Redusert stress, senket blodtrykk, redusert angst og depresjon er noe av det mest fremtredende. 

De som besøkes er gjerne brukere som tidligere har hatt hund, og får gjennom besøkshund anledning til kontakt og hygge med hund igjen.  Hundebesøket er hyggelig både for beboerne, og hunden og besøksvennen.
Besøksvennen er et medmenneske med en kose- og klappehund – det er INGEN terapihund.

Brukerne av tjenesten, institusjonene, må vite at både besøksvenn og hund innehar en viss grad av kvalitet.

 

Besøksvenn HundRøde Kors er opptatt av å kvalitetssikre våre tjenester. Det er viktig at Røde Kors velger både de frivillige og hundene deres nøye når de skal jobbe i et miljø som kan være komplisert og uforutsigbart. I tillegg til de obligatoriske kursene besøksvennen må ha, må også hund og eier ha et hundekurs.

 Temaet på kurset er:  lære om hunden som besøkshund, hundens språk og dempende signaler, læringsteori, vern av hunden i tjeneste – risikofaktorer, gjennomgang og kontroll av grunnleggende lydighet og basisferdigheter, relasjon hund og fører, hundens helse, vedlikehold og stell av hund. Hundevelferd er satt i høysetet.
Har du spørsmål vedr. Besøksvenn med hund?
For flere opplysninger kontakt oss HER