VISITOR

Ensomhet er et stort problem i norske fengsler. Telemark Røde Kors sine visitorer stiller opp for innsatte som trenger noen å snakke med.

Visitortjenesten til Telemark Røde Kors har som overordnet mål å ivareta de mest sårbare av innsatte. Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte, fanger med psykisk sykdom, førstegangssonere, forvaringsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte.

Visitorer fra Telemark Røde Kors besøker fangene på deres eget område – cella. Derfor stilles det strenge krav til søkerne. Alle visitorer må være fylt 25 år, delta på et eget kurs, og avlegge et taushetsløfte før de får lov til å besøke fengslet. Som visitor er din viktigste oppgave å lytte.
 
For mer informasjon, ta kontakt med:
Telemark Røde Kors
E-post: [email protected]