VÅKETJENESTEN

Ingen skal måtte dø alene eller være ensomme på slutten av livet.
En frivillig i Røde Kors Våketjenesten tilbyr medmenneskelig nærvær til døende mennesker. Den frivillige kan også tilby avlastning for pårørende og samarbeide med helsepersonell og er et supplement i den palliative omsorgen for den døende.
Den frivillige er nøytral og upartisk og opptrer med respekt, vennlighet og empati i møte med den døende, pårørende og helsepersonell.
Vil du bli frivillig ber vi deg ta KONTAKT med oss. Alle frivillige i Røde Kors gjennomfører opplæring innen førstehjelp, psykososial førstehjelp, Røde Kors historie og opplæring tilknyttet ulike aktiviteter.
Se også artikkel fra sykepleien.no HER

For mer informasjon, ta kontakt med:
Telemark Røde Kors
E-post: [email protected]