Speiderhytta

BARNAS RØDE KORS (BARK)

BARK har møtedager torsdager i partallsuker fra kl. 17.30 til 19.30
Barnas Røde Kors, BARK, er en gratis aktivitet for alle barn og unge på barneskolen. Dette er en aktivitet hvor barna lærer litt førstehjelp, får være med på turer i skog og mark, leke, tegne og snakke med trygge voksne ledere. De voksne lederne er ansvarlige for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre alle aktivitetene, hvor hovedvekt er lagt på Røde Kors prinsippene, internasjonal forståelse, førstehjelp, konflikthåndtering og friluftsliv. Gjennom BARK i Nome skal barn og unge få muligheten til å oppleve positive fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne. Det skal fokuseres på aktiviteter som utvikler positive verdier og holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter og vennskap på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion. Gjennom lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn oppleve samhørigheten som oppstår gjennom felles aktivitet og utfoldelse, noe som vil bidra til en positiv minnebank, utvikling av egne ressurser og helsefremmende livsstil. Slik vil de unge kunne stå bedre rustet for et aktivt og meningsfylt voksenliv. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs og barna lærer hvordan de kan bruke sitt nærmiljø på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.
Se program for 2023 HER | Last ned programmet i PDF format HER
Ta kontakt med Kari på tlf: 97024700 for flere opplysninger.