HJELPEKORPSET

Nome Røde Kors hjelpekorps består av flere engasjerte medlemmer, hvor de fleste er utrykningsklare. Vi har alltid behov for nye, aktive medlemmer. Hvert år arrangerer vi førstehjelp og redningskurs for eksisterende og nye medlemmer. Som operativt medlem i hjelpekorpset, har du mulighet til å delta på fagmøter. Her trenes det i kart og kompass, førstehjelp, bruk av samband og bruk av kjøretøy. I tillegg har vi korpsmøte med sosial aktivitet, informasjon og foredrag. De fleste møtene er på Røde Kors-huset vårt.
Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

FØRSTEHJELP

Hjelpekorpsets grunnopplæring består av førstehjelp, søketjeneste, samband og kunnskap om Røde Kors.Ditt første møte med Nome Røde Kors Hjelpekorps er ofte gjennom et arrangement der vi er ansvarlig for førstehjelp.
Av aktivitetene til Nome Røde Kors er sanitetstjenester eller førstehjelpsvaktene den største delen. Som hjelpekorps er vi i beredskap 24 timer i døgnet, og rykker ut på 30 minutter om noen skulle trenge oss.

Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

FJELLPATRULJE

Nome Røde Kors har egen hytte på Jønnbu strategisk plassert på toppen av Lifjell området. Her har vi vakter påsken, og andre dager om vinteren. Hytta inneholder også en egen sykestue hvor vi kan gjøre enkle behandlinger. Hytta har sengeplasser til et hjelpekorps mannskap på inntil 15 personer og vi bruker snøscootere for å patruljere inne på fjellet og er i beredskap 24 timer i døgnet. Vi har utstyr for å frakte skadde ut av fjellet og kan på kort tid rykke ut om noe har skjedd. Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

BÅTPATRULJE

Nome Røde Kors har egen hytte på Jønnbu strategisk plassert på toppen av Lifjell området. Her har vi vakter påsken, og andre dager om vinteren. Hytta inneholder også en egen sykestue hvor vi kan gjøre enkle behandlinger. Hytta har sengeplasser til et hjelpekorps mannskap på inntil 15 personer og vi bruker snøscootere for å patruljere inne på fjellet og er i beredskap 24 timer i døgnet. Vi har utstyr for å frakte skadde ut av fjellet og kan på kort tid rykke ut om noe har skjedd. Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

LETEAKSJONER

Nome Røde Kors har egen hytte på Jønnbu strategisk plassert på toppen av Lifjell området. Her har vi vakter påsken, og andre dager om vinteren. Hytta inneholder også en egen sykestue hvor vi kan gjøre enkle behandlinger. Hytta har sengeplasser til et hjelpekorps mannskap på inntil 15 personer og vi bruker snøscootere for å patruljere inne på fjellet og er i beredskap 24 timer i døgnet.  Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

BEREDSKAPSVAKT

Beredskapsvakt er et lavterskeltilbud der man avsetter en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en alvorlig hendelse der det er behov for din hjelpende innsats. Beredskapsvakt har til hensikt å organisere kommunens innbyggere i forkant av en alvorlig hendelse. Nome Røde Kors tilbyr gjennom beredskapsvakt et lokalt forankret konsept, hvor innbyggerne selv kan ta del i alvorlige situasjoner ved å hjelpe sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver. Frivillige i Nome Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykiskstøtte m.m. Med denne kompetansen vil Nome Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt. 
Har du lyst til å bli medlem av hjelpekorpset og være med på å gjøre en forskjell med å hjelpe andre? kontakt oss HER

SANITETSVAKT

Hjelpekorpset tilbyr sanitetsvakt på alle typer arrangementer hvor det er behov for personell som kan bidra med førstehjelp. Vi stiller med hjertestarter og annet førstehjelpsutstyr for håndtering av små og store skader. Et sanitetslag består av to førstehjelpere og gjerne en aspirant. For å være medlem av et sanitetslag, må en ha gjennomført og bestått Hjelpekorpset sin grunnopplæring, og være kvalifisert til å utføre førstehjelp. Nome Røde Kors kan tilby snøscootere, ATV, båt og annet utstyr  til sanitetsvakter. Alle våre sanitetsvakter har kvalifisert førstehjelp.
Har du lyst til å være sanitetsvakt på arrangementer? Kontakt oss HER
Arrangører som trenger sanitetsvakter kan bestille dette HER